languagePl

Przebieg GWP


Uczestnicy Gry występują w czteroosobowych zespołach. Wykorzystując umiejętności pracy w grupie, dążą do optymalnych rozwiązań konkursowego zadania. Tworząc strategię firmy, sprawdzają swoją kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji i reagowania na sytuacje rynkowe. Scenariusze, które tworzą zespoły są prezentowane przed jury, w skład którego wchodzą międzynarodowi eksperci oraz praktycy biznesu.

W poprzednich edycjach Gry przed studentami postawiono zadania np. wprowadzenia e-usługi, a także zminimalizowanie problemu przeciążenia dróg. Za każdym razem zadanie konkursowe stanowi realny problem - dzięki temu najlepsze rozwiązania wykorzystywane mogą być przez przedsiębiorstwa. To właśnie osadzenie Gry w rzeczywistości rynkowej stanowi jeden z jej walorów.

Co ważne - w trakcie zawodów żadne pomysły nie są odrzucane. W różnych krajach podejście do stawianego problemu może być bowiem odmienne. Każdy etap pracy jest wnikliwie analizowany i stanowi ważną część konkursu.

Gra nie tylko uczy przedsiębiorczości. Studenci zyskują doświadczenie w pracy zespołowej pod presją czasu. Umiejętny podział ról, właściwa współpraca i komunikacja – włąśnie te czynniki decydują często o wyniku w Grze, jak również w prawdziwym życiu! Uczestnicy kształtują też niezwykle dziś przydatne umiejętności prezentacyjne. Opiekunom Gra pomaga wypracować uniwersalne podejście do nauczania zagadnień związanych z przedsiębiorczością, mające zapewnić absolwentom dobrą pozycję na międzynarodowym rynku pracy.

Spotkanie studentów jest także doskonałym pretekstem do zabawy, zawierania ciekawych znajomości i poznawania uroków naszego miasta.