languagePl

Idea GWP


Gra w Przedsiębiorstwo WSG (GWP) to nowa forma dydaktyki szkoły wyższej, która polega na rozwiązywaniu przez jej uczestników zadania związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Koncepcja Gry narodziła się we Francji i stosowana jest na Uniwersytecie Le Mirail w Tuluzie od wielu lat. Dzięki współpracy WSG z tym uniwersytetem Gra została przeniesiona do Polski. Dydaktyka dająca dużą swobodę w wyborach dokonywanych przez studentów i późniejsza krytyczna ocena wyników ich pracy ma wiele zalet, wyzwala też kreatywność i zaangażowanie jej uczestników. To świetny sposób na naukę opartą również na uczeniu się na własnych błędach.

Gra skierowana jest do wszystkich studentów i podzielona jest na kilka poziomów: gry instytutowe, gra uczelniana, regionalna i po raz pierwszy w 2008 roku także międzynarodowa.

Czteroosobowe drużyny poznają swe zadanie dopiero w dniu gry. Jest to zlecenie prawdziwej firmy, której przedstawiciel zasiada w jury konkursu. Zespół z najlepiej wykonanym zadaniem wygrywa.

* WSG zastrzega sobie wyłączne prawa autorskie do koncepcji organizacyjnej i merytorycznej Gry w Przedsiębiorstwo oraz rezerwuje sobie wyłączne prawo do używania nazwy Gra w Przedsiębiorstwo WSG