languagePl

Aktualności

06-9-2011

Otrzymaliśmy dofinansowanie!

Z radością i dumą donosimy, że otrzymaliśmy dofinansowanie realizacji projektu International Approaches to Entrepreneurship (INTERATE)! Jego celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się w świecie nowoczesnej przedsiębiorczości. Zamierzamy to osiągnąć poprzez implementację międzynarodowego, interdysplinarnego podejścia do tematyki ekonomicznej.

Przygotowany program kursu przewiduje dostarczenie zarówno praktycznej, jak i teoretycznej wiedzy w takich obszarach jak:

- management,
- zarządzanie projektami,
- techniki prezentacji,
- twórcze rozwiązywanie problemów,
- efektywne praca zespołowa ze szczególnym uwzględnieniem roli różnic kulturowych.


Miękkie i twarde umiejętności oraz nabyte przez Uczestników doświadczenie przyczynią się do lepszego zrozumienia istoty różnic kulturowych, które mogą występować na obszarze UE oraz ich wpływu na efektywnie prowadzoną przedsiębiorczość w wielokulturowej Europie. Ponadto, zdobytą w trakcie zajęć wiedzę Uczestnicy wykorzystają w praktyce podczas Międzynarodowej Gry w Przedsiębiorstwo (WSG Bydgoszcz Entrepreneur Cup), innowacyjnej formy dydaktyki realizowanej w WSG, oraz popularnej gry symulacyjnej Cash Flow.

Partnerzy Projektu:

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Belgia)
Universidad de Navarra (Hiszpania)
Laurea University of Applied Sciences (Finlandia)
Vilniaus Kolegija (Litwa)
International School of Law and Business (Litwa)
University of West Hungary (Węgry)
Karoly Robert College (Węgry)